Přeskočit na obsah

Portfolio našich služeb

Správa nemovitostí

Neustále se snažíme zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby. Důkazem toho, že jdeme správným směrem, je rostoucí počet bytů a domů, které využívají našich služeb správy objektů.

Poradenství

V případě zájmu Vám rádi poskytneme jakékoli informace z našeho oboru působnosti. Využijte našich znalostí a dlouholetých zkušeností a obraťte se se svým problémem na náš vyškolený personál. Zaručujeme Vám, že budete vždy s našimi službami spokojeni.

Bytová výstavba

Jako stavební bytové družstvo jsme připraveni pro naše družstevníky zahájit výstavbu nových nemovitostí ať už pro bydlení, podnikatelskou činnost nebo pro parkování.

Rovněž průběžně zhodnocujeme stávající nemovitosti jejich modernizací, rozšiřováním či zateplením.

Při našich projektech pracujeme s renomovanými bytovými a stavebními architekty a samozřejmě také stavebními úřady.

Pro vlastní realizaci vybíráme vhodné dodavatele s odpovídajícími referencemi a dlouhodobými zárukami na odvedenou práci.

Právní služby

Prostřednictvím smluvní právní kanceláře, která se specializuje na problematiku družstevního bydlení poskytujeme poradenské a právní služby nájemníkům, družstevníkům a spravovaným subjektům v oblasti bytové problematiky, zejména pohledávek nájmů a poplatků, převodů a družstevního práva.

S žádostí o výše uvedené právní služby posílejte na: pravnik@sbdbm.cz

“Chceme našim klientům nabídnout ucelený balíček služeb pro správu jejich nemovitostí!”

KATEŘINA VÁVROVÁ, vedoucí ekonom