Přeskočit na obsah

Čestné prohlášení

!!! Interaktivní formulář teprve připravujeme pro Q4/2024 !!!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO budovatelů metra, Frostova 339, Praha 10

(podle § 13 zák. č. 104/2015 Sb. a § 1177 zák. č. 89/2012 Sb. – OZ a § 2 písm. g) zák. č. 67/2013 Sb.)

  Prohlašuji, že bytovou jednotku č. o velikosti v ul. Frostova, Praha 10, užívá v roce 2023 tento počet osob:

  od do počet osob
  od do počet osob
  od do počet osob

  (v případě změny počtu osob v průběhu roku nutno rozdělit).

  Předběžně sděluji, že v průběhu roku 2024 bude(ou) bytovou jednotku užívat osoba(y). Tento údaj bude použit jako podklad pro zálohové platby.

  V případě havárie v bytě tel. spojení: e-mail:
  tel. spojení: e-mail:

  V případě podnájmu bytu:
  jméno podnájemníka: tel. spojení: e-mail:
  jméno podnájemníka: tel. spojení: e-mail:  Toto čestné prohlášení je podkladem pro vyúčtování služeb za rok 2023. Z toho důvodu je nutné vyplněné ČP odevzdat správci nejpozději do 31.10.2023 do kanceláře nebo schránky SBD BM, Frostova 339 nebo případně zaslat na e-mail: burdova@sbdbm.cz

  SBDBM jako správce i zpracovatel osobních údajů vlastníků a nájemníků jednotek provádí všechna nezbytná opatření k ochraně osobních údajů po technické, organizační i personální stránce.

  SBDBM prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje použije výlučně pro účely související s výkonem svých povinností při správě bytových a nebytových jednotek.