Přeskočit na obsah

Shromáždění delegátů SBDBM – hlasování per rollam

Přikládáme výsledek hlasování per rollam Shromáždění delegátů 2020

Oznámení rozhodnutí „per rollam“ delegátů  SBD BM

IČ: 00033537, se sídlem Frostova 339, Praha 10

reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. DrXCVIII 62

Vážený delegáte SBD BM, vážení členové SBD BM.

Oznamujeme Vám, že dne 10.11.2020 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu na hlasování „per rollam“ z 2.10.2020.

Pro bod 1 návrhu ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 18 delegátů s 18 hlasy a 3 delegáti s 3 hlasy se nevyjádřili. Výsledek hlasování:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1: 18 hlasů, tj. 85,71% z celkového počtu 21 hlasů

Návrh uvedený pod bodem 1  byl přijat.

Pro bod 2 návrhu ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 18 delegátů s 18 hlasy a 3 delegáti s 3 hlasy se nevyjádřili. Výsledek hlasování:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2: 18 hlasů, tj. 85,71% z celkového počtu 21 hlasů

3 delegáti s 3 hlasy se nevyjádřili. Výsledek hlasování:

Návrh uvedený pod bodem 2 byl přijat.

Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že delegáti  Stavebního bytového družstva budovatelů metra dne 10.11.2020 s účinností ke dni 10.11.2020 přijali toto rozhodnutí:

 Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra Schvaluje roční účetní závěrku SBD BM za rok 2019 a převedení zisku za rok 2019 ve výši 15.110,57,-Kč do sociálního fondu   Schvaluje provizorní rozpočet správy SBD BM pro rok 2020 s předpokládanou ztrátou ve výši 100.000,- Kč . 

Souhlasy delegátů jsou zaprotokolovány a jsou založeny jako nedílná příloha zápisu z představenstva SBD BM č. 23/2020                                                                  

V Praze  dne 19.11. 2020

                                                                                         představenstvo SBD BM, v.r.

Více zde: https://www.sbdbm.cz/news/shromazdeni-delegatu-sbdbm-hlasovani-per-rollam/