Prostřednictvím smluvní právní kanceláře, která se specializuje na problematiku družstevního bydlení poskytujeme poradenské a právní služby nájemníkům, družstevníkům a spravovaným subjektům v oblasti bytové problematiky, zejména pohledávek nájmů a poplatků, převodů a družstevního práva.

 

S žádostí o výše uvedené právní služby posílejte na:  pravnik@sbdbm.cz