Bytová výstavba

Jako stavební bytové družstvo jsme připraveni pro naše družstevníky zahájit výstavbu nových nemovitostí ať už pro bydlení, podnikatelskou činnost nebo pro parkování.

Rovněž průběžně zhodnocujeme stávající nemovitosti jejich modernizací, rozšiřováním či zateplením.

Při našich projektech pracujeme s renomovanými bytovými a stavebními architekty a samozřejmě také stavebními úřady.

Pro vlastní realizaci vybíráme vhodné dodavatele s odpovídajícími referencemi a dlouhodobými zárukami na odvedenou práci.