Pozvánka na Shromáždění delegátů SBDBM 2020

Přikládáme pozvánku na letošní Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra, které se koná,

 

v úterý dne 6. října 2020 od 17.15 hodin

 

v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha Petrovice, Edisonova 429, Praha 10

 

Program:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zahájení, přivítání hostů, schválení programu jednání

Volba členů komisí – mandátové a návrhové

Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

Zpráva předsedy mandátové komise

Zpráva představenstva o činnosti SBD BM

Výsledky hospodaření SBD BM 2019

Zpráva kontrolní komise

Návrh na schválení rozpočtu SBD BM na rok 2020

Návrh na udělení odměny členům představenstva a kontrolní komise 

Návrh na úpravu ročního udržovacího poplatku nebydlících

Různé, diskuse

Zpráva mandátové komise o aktuální účasti delegátů

Usnesení

Závěr