Zápis ze Shromáždění delegátů ze 4.6.2019

13.06.2019 12:05

Předkládáme členům Zápis a Usnesení ze Shromáždění delegátů ze dne 4.6.2019