Shromáždění delegátů SBDBM

06.05.2015 09:59

Shromáždění delegátů SBDBM se uskuteční dne 24.6.2015 v Domě občanské vybavenosti MČ Praha Petrovice. 

Pozvánka bude delegátům doručena v termínu dle Stanov.