Shromáždění delegátů SBDBM

03.07.2012 13:53

Dne 30.5.2012 proběhlo Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra v sále polyfunčního domu v Petrovicích. Jako nejvyšší orgán družstva schválilo Shromáždění delegátů hospodaření družstva za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012 a schválilo zprávu předsedy družstva a zprávu kontrolní komise. Orgány družstva budou i v dalším roce svého funkčního období postupovat ve své činnosti s péčí řádného hospodáře a důsledně se řídit platnými stanovami.