SBDBM hájí zájmy družstevníků a vlastníků

08.02.2016 16:13

S postupným převáděním družstevních podílů do vlastnictví nájemníků/družstevníků vznikají nové subjekty - Společenství vlastníků jednotek. U velké většiny takto vzniklých SVJ zastává SBDBM na základě smlouvy o správě roli správce, a to buď pro výkon technické, nebo ekonomické správy, popř. obojí. Za dobu své existence si SBDBM vybudovalo personální, odborné a technické zázemí, aby svou činnost vykonávalo komplexně, efektivně a ekonomicky. Určitě lze na trhu nalézt více subjektů poskytujících správcovský servis, ale ne vždy s dostatečnou znalostí a tolik vnímaným poměrem cena/výkon/kvalita a rozsah služeb.

SBDBM se ve své praxi občas potýká, zejména u nových subjektů, s neznalostí či nepochopením, co znamená správa cizího majetku. A tak musí v krajním případě hájit práva nájemníků i vlastníků s využitím právních služeb, popř. soudní cestou. 

Nezpochybňujeme roli výkonných orgánů SVJ a snažíme se jim, v případě zájmu, jejich činnosti usnadnit. Nemůžeme však ponechat vlastníky a nájemníky jejich osudu, pakliže zjistíme, že příslušní představitelé SVJ nekonají v souladu s platnými právními normami a ohrožují dokonce samotnou existenci SVJ a finanční stabilitu svěřeného (spravovaného) majetku. Proto případně vstupujeme do soudních sporů, abychom vymohli právní cestou např. dlužné částky u neplatičů, řádné provedení díla při různých modernizacích a v neposlední řadě narovnali závažná pochybení výkonných orgánů SVJ na úkor nesporné rozhodovací pravomoci Shromáždění vlastníků apod.

SBDBM vždy postupovalo a bude postupovat v souladu s platnými zákony a schválenými stanovami a bude hájit oprávněné zájmy nájemníků a vlastníků spravovaných jednotek a ke správě vždy bude přistupovat s péčí řádného hospodáře.