Nové smlouvy, směrnice a tarify

24.06.2014 08:46

Shromáždění delegátů schválilo dne 5.6.2014 nové smlouvy a směrnice, které tak byly uvedeny do souladu s novou legislativou:

Smlouva o výkonu funkce 2014.pdf (963483)

Směrnice pro odměňování 2014.pdf (389124)

Tarifní sazebník 2014.pdf (140831)