Nové objekty ve správě

10.02.2015 16:02

Na konci roku 2014 se nám podařilo i díky akviziční snaze členky představenstva Dany Šírové získat 3 nové objekty v Praze do technické a ekonomické správy. Věříme, že naše spolupráce bude oboustranně úspěšná a dlouhodobá.