Nové domy do správy

01.01.2015 17:07

Na konci roku 2014 se nám podařilo získat tři další bytové objekty ve vlastnictví SVJ do ekonomické správy. 

Jedná se o objekty v Praze 4, 10 a 14. Výkonem funkce pověřeného správce byla pověřena Dana Šírová.

Děkujeme.