Návrh nových Stanov SBDBM 2014

24.03.2014 10:49

Předkládáme družstevníkům návrh Stanovy SBDBM k 25.10.2013.doc (458752) k připomínkám.

Svoje připomínky zasílejte na info@sbdbm.cz do 30.4.2014!