Pravidelná jednání představenstva

12.09.2012 00:00

Jednání představenstva SBDBM probíhá pravidelně každou 2.středu v měsíci.

Představenstvo se zabývá vývojem ekonomických ukazatelů, stavem objektů a řeší úkoly, spojené se správou objektů a kterými bylo pověřeno Shromážděním delegátů. Dále se zabývá podněty z jednotlivých SVJ ve správě, podněty od vlastníků, družstevníků a nájemníků, řeší dlužné nájemné a provádí veškeré činnosti v souladu s platnými stanovami.

Ke všem svým povinnostem správce přistupuje představenstvo s péčí řádného hospodáře tak, aby všem vlastníkům, družstevníkům a nájemníkům zajistila řádné služby a důstojné podmínky pro bydlení.