Aktualizace stanov SVJ

26.08.2015 10:04

V souladu s požadavky Občanského zákoníku č: 89/2012 Sb. připravilo SBD BM  tento NÁVRH AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ STANOV  SVJ  pro Společenství vlastníků jednotek - dále jen SVJ.

Aktualizované znění stanov SVJ je nutno schválit na shromážděních SVJ nejpozději do 31.12.2016. SBD BM doporučuje aktualizované znění stanov schvalovat za účasti státního notáře ČR.