Aktualizace stanov SVJ V Rybníčkách 3080/1

12.02.2015 12:24

Členům SVJ Rybníčky předkládáme návrh stanov k připomínkám. Svoje připomínky zasílejte do 15.3.2015 na adresu pripominky@sbdbm.cz nebo info@sbdbm.cz

Návrh Stanov je ke stažení zde Návrh Stanov SVJ Rybníčky k připomínkám členů.docx (38918)